Samay maro sathje vahla karu hu to kala vala.

Samay Maro Sathje Vahla Karu Hu To Kala Vala.

Aant Samay Maro Aavse Jyare,
Nahi Rahe Deh Nu Bhaan,
Ave Samay Mukhe Tulsi Dejo,
Dejo Yamuna Paan,
Samay..

Kanth Rundhase Ne Nadi O Tutse,
Tutse Jeevan Dor,
Teve Samay Mara Albelaji,
Karjo Bansari Sur,
Samay..

Jibhaldi Mari Parvash Banse,
Ne Hari Besu Hu Haam,
Teve Samay Mari Vahare Chadine,
Rakhje Taru Naam,
Samay..

Aankhaldi Mari Pavan Karje,
Deje Ekaj Lahan,
Shyam Sundar Tari Jhanki Karine,
Bhakto Chode Pran,
Samay..