Rudi Rite Jivo

Rudi rite jivo jagma ruda karjo kam,

Sacha dilthi seva karta rize maro ram,
Rudi rite jivo jagma ruda karjo kam.

Atma parmatma sau e chhe prabhuna roop, e che prabhuna roop
Koina haiyane baddi aapsho na dukh, aapsho na dukh,
Premni…..premni ganga vahavo aa dhara ne dhar…..

Bhale hoi rai ke rank, bhavna sudh rakhjo, bhavna sudh rakhjo
Dharma ne niti upar nyay thi jivjo, nyay thi jivjo,
Pardhan ne…..pardhan ne nav dharsho koi divas hath re…

Kar bhala, hoga bhala-evi drasti rakho, evi drasti rakho,
Dharma ni dhuni thaki budshe, badha papo, budshe badha papo,
Dukh ni…..dukh ni veda mahi tame harsho na haam…..

Jalkamal jeva bani, sansarma rahejo, sansarma rahejo,
Bhaktinu bhathu tame, bhave bhari lejo, bhave bhari lejo,
Santo kahe chhe……santo kahe chhe,

Aa jagatma raheshe tarun naam.