Hey Nath Aba To Eisi Daya Ho

Hey nath aba to eisi daya ho, jeevan nirarthak jane na paye;
Yah mana na jane kya kya karaye, kuchha ban na paya apane banaye

Sansarmen hee asakta rah kar, dina-rat apane matalaba ki kah kar
Sukh ke liye lakho dukh sahakar, yah din abhitak yanhee bitaye
He nath aba to eisi daya ho jeevan nirarthak jane na paye

Aisa jagado phir so na jaun, apane ko nishkam premi banaun
Mein apako chahun aur paun, sansar ka bhay rah kuchha na jaye
He nathi aba to eisi dayaho jeevan nirarthak jane na paye

Vah yogyata do satkarma karlun, apane rhudayamen sadbhav bharlun
Naratan hal sadhan bhav sindhu tarlun, eisa samaya phir aye na aye
He nath aba to eisi dayaho jeevan nirarthak jane na paye

He nath muze nirbhimani banado, daridra harlo dani banado
Anand-maya vignani banado, mein hun tumhari asha lagaye
He nath aba to eisi dayaho, jeevan nirarthaka jane na paye;
Yah mana na jane kya kya karaye, kuchha bana na paya apane banaye