Dil anand mangal gavo amara [Shyam] ni sanji aje

Note: You can replace “Shyam” with the Groom’s name

Shyambhai na dada .. tamne vaat kahu chu aje
Rooda murato jodavo
Amara Shyam ni sanji aje

Shyambhai na kaka … tamne vaat kahu chu aje
Rooda kutumbda jamado
Amara Shyam ni sanji aje

Shyambhai na masi … tamne vaat kahu chu aje
Rooda geeto gavravo
Amara Shyam ni sanji aje

Shyambhai na veera … tamne vaat kahu chu aje
Rooda gaddi sangharo
Amara Shyam ni sanji aje

Shyambhai na mama … tamne vaat kahu chu aje
Rooda mamera laye aavo
Amara Shyam ni sanji aje

Shyambhai na mami … tamne vaat kahu chu aje
Rooda chaabo baharavo
Amara Shyam ni sanji aje