Aarti – Om Jai Jagdish Hare

Om Jai Jagdish Hare, Om Jai Jagdish Hare
Bhaktjano Ke Sankat (2)
Kshanme Dur Kare… Om Jai Jagdish…

Jo Dhyaave Fal Paave, Dukh Vinase Mankaa (2)
Prabhu Sukh Sampatti Ghar Aave, (2)
Kashta Mite Tanakaa…Om Jai Jagdish..

Maat Pitaa Tum Mere, Sharan Grahu Mai Kisaki (2)
Prabhu Tum Bin Aur Na Dujaa (2)
Aash Karu Mai Kisaki…Om Jai Jagdish..

Tum Puran Parmaatmaa, Tum Antaryaami (2)
Prabhu Par Brahm Parameshwar (2)
Tum Sabke Swaami …Om Jai Jagdish..

Tum Karunake Saagar, Tum Paalan Kartaa (2)
Prabhu Mai Sevak Tum Swaami (2)
Krupaa Karo Bhartaa…Om Jai Jagdish..

Tum Ho Ek Agochar, Sabke Praan Pati (2)
Prabhu Kis Vidh Milu Dayaamay (2)
Tumko Mai Kumati …Om Jai Jagdish..

Din Bandhu Dukh Hartaa, Tum Rakshak Mere (2)
Prabhu Apane Hast Uthaavo (2)
Sharan Padaa Tere… Om Jai Jagdish..

Vishay Vikaar Mitaavo, Paap Haro Devaa (2)
Prabhu Shraddhaa Bhakti Badhaavo (2)
Santanki Seva…Om Jai Jagdish..

Om Jai Jagdish Hare, Om Jai Jagdish Hare
Bhakt Janoke Sankat (2)
Kshanme Dur Kare… Om Jai Jagdish..